*** Zajęcia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych zaczynają się w czwartek 03.10.2019 roku o godz.19:00 *** W niedzielę 06.10.2019 roku o godzinie 18:00 odbędzie się Społeczność klubowa. Obecność obowiązkowa *** Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Atol" zaprasza na XIII Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego. Zawody odbędą się 27 października 2019 roku o godzinie 09:00, hala OSiR-u w Kłobucku ul. Sportowa 14 Potwierdzenie udziału Telefonicznie 34 317 11 58 lub 601 099 978 lub osobiście do dnia 27.10.2019 r ***

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.