*** Częstochowskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wytrwałość" zaprasza na uroczyste obchody XXVIII rocznicy działalności klubu. Uroczystości rozpoczną się 25 czerwca 2016 roku mszą św. w Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce o godzinie 17:00 a część oficjalna w remizie OSP Siedlec Mstowski o godzinie 18:30. *** W dniach 02 - 03 lipca 2016 roku organizujemy coroczny obóz terapeutyczno- integracyjny we Władysławowie. Tradycyjnie będzie ognisko, pieczenie kiełbasek oraz pieczonki. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. ***

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.