*** W dniach 25-28.09.2020 roku organizujemy wyjazd do Zakopanego na XXIX Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2020. Wyjazd 25.09.2020 roku o godz. 06:00 z parkingu za D.H. "Merkury". Zbiórka o 05:45. Chętni proszę się zapisywać, lista jest wywieszona w klubie *** W sobotę 03.10.2020 r. o godz. 19:00 w kręgielni "Metro" w Aleksandrii organizujemy towarzyską grę w kręgle. Zapraszamy *** W niedzielę 04 października 2020 roku o godzinie 18:00 odbędzie się społeczność członków naszego stowarzyszenia. Zapraszamy *** K.S.R.A. „ATOL”zaprasza na XIV Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego. Zawody odbędą się 25 października 2020 roku o godzinie 09:00, hala OSiR-u w Kłobucku ul. Sportowa 14

<br/

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą pomóc sobie lub swoim bliskim. Działalność Klubu jest oparta na ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją osób z zespołem uzależnienia alkoholowego. W porozumieniu z władzami miasta jest placówką realizującą część zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dodatkowo w naszym klubie uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny do spraw narkomani.Zarząd Klubu "ATOL" wyraża zgodę na:
- Wykorzystywanie materiałów w celach informacyjnych, szkoleniowych lub
zamieszczanie w innych serwisach internetowych. Proszę tylko podać źródło
informacji oraz adres wraz z odsyłaczem do strony - www.atol.org.pl
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian, skracanie, lub wykorzystywanie materiału
w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Klubu.