HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU

- Ryszard Ponikowski
- Zbigniew Marek
- Grzegorz Dobosz
- Zygmunt Kosowski
- Katarzyna Jagusiak
- Jacek Krakowian
- Krystyna Wawrzyniak
- Marian Szyiński
- Henryk Król
- ks. Grzegorz Paszke