ZARZĄD

- Jacek Herudziński - prezes
- Grzegorz Dobosz - wiceprezes
- Sławomir Ciapa- wiceprezes
- Wojciech Bożek - skarbnik
- Aneta Chyra - sekretarz
- Mariola Herudzińska - członek


KOMISJA REWIZYJNA

- Sebastian Ułamek - przewodniczący
- Zofia Szymańska - członek
- Beata Zalewska- członek


SĄD KOLEŻEŃSKI

- Herudziński Jacek -
- Szymańska Zofia -
- Ułamek Sebastian -